Leder Erik Godejord
Mobilnummer 95 42 06 72
E-postadresse knokt9eg@online.no
Postadresse Furuly, 7860 Skage i Namdalen