Hender (voksen)

Lindrende behandling
er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.


Lindring av smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale problemer, og åndelige/eksistensielle behov.

Målet med all behandling, pleie og omsorg er at pasienten og den pårørende skal ha best mulig livskvalitet.


Aktuelt:

Kreftomsorg i Overhalla
Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge: om lindrende behandling og smertebehandling.