Fairtrade er verdens største og mest kjente merkeordning for rettferdig handel. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser for bønder og arbeidere i utviklingsland, slik at de kan investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid. Fairtrade-merking av produkter er et konkret og pålitelig verktøy for importører og forbrukere i Norge som ønsker å bidra til mer rettferdig handel og utvikling i fattige land. Ordningen bidrar til:
  • Rettferdig råvarebetaling som dekker produksjonskostnader inkl. lønn til å leve av
  • Langsiktige handelsavtaler som gir forutsigbarhet rundt inntekt
  • Beskyttelse av miljøet og forbedringer av bøndenes og arbeidernes arbeidsforhold
  • Tvangs- og barnearbeid er forbudt
  • Demokratisk prosesser og medbestemmelsesrett på arbeidsplassen, med et spesielt fokus på styrking av kvinners posisjon 
 

​I dag finnes det Fairtrade-merket kaffe, te, kakao, sukker, juice, is, sjokolade, bananer, ris, krydder, honning, bomull, blomster og vin i Norge. Globalt er det nå mer enn 30 000 produkter som er Fairtrade-merket og produktene selges i mer enn 125 land. 

Styringsgruppe
For å bli Fairtrade må kommunen oppfylle en del kriterier. Det skal være politisk støtte i kommunen, og en styringsgruppe skal drive Fairtrade-arbeidet.

Bedrifter i Overhalla
Oversikt over bedrifter som har Fairtrade-avtale

Aktuelle lenker
Mer om Fairtrade-kommuner
Oversikt over Fairtrade-produkter

Logo Fairtrade