Følgende velges for perioden 2015-2019:


Medlemmer:

  1. Johan Tetlien Sellæg
  2. Kjersti Jensen
     

Varamedlem: Maia Skaret Engblom