I medhold av kommuneloven § 14-3, 4. ledd, legges innstillingen til kommunestyret ut til offentlig ettersyn. Kommunestyret behandler saken i sitt budsjettmøte den 13. desember.

Formannskapets forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret) - Årsbudsjett 2023 

Formannskapets forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret) - Økonomiplan 2023-2026

Les dokumentene som følger disse sakene her:

Du kan lese dokumentene på kommunens Servicesenter, 1. etg.