For perioden 2015 - 2019 er følgende valgt som medlemmer i administrasjonsutvalget:

Representanter:
  1. Per Olav Tyldum (ordfører), SP - leder
  2. Lene Lervik Glømmen (varaordfører), SP- nestleder
  3. Ragnar Prestvik, AP

Varamedlemmer:
  1. Anlaug Sellæg Asbøll, SP
  2. Anne Grete Sagmo, AP
  3. Ola Landsem, SP