Representanter:

  1. Per Olav Tyldum (ordfører), SP - leder
  2. Siv Åse Strømhylden, nestleder
  3. Kai Terje Dretvik

Varamedlemmer:

  1. Johan Tetlien Sellæg
  2. Hege Kristin Kværnø Saugen
  3. May Storøy

Ansattes representanter:

  1. Arnt Storø
  2. Hilde Moe Moan

 Varamedlemmer:         

  1. Marte Grande   
  2. Annbjørg Eideheim                                                         

Funksjonsperioden for ansattes representanter er 2 år.