Besøksadresse:
Administrasjonsbygg
Sentrum i Overhalla kommune
 
E-postadresse:
postmottak@overhalla.kommune.no

Telefon:
Servicesenter:                    742 80 000

Postadresse:
Overhalla kommune
Administrasjonsbygget
Svalivegen 2
7863 Overhalla

Fakturaadresse:
Overhalla kommune
Fakturamottak MNS
Postboks 332
7801 Namsos

Organisasjonsnummer: 939 896 600
IBAN: NO8242123188203
SWIFT: SPTRNO22XXX
EHF-adresse: 939 896 600


Velkommen til oss!