BANEDAGBOK GIMLEHALLEN - Oversikt over handballkamper lørdager og søndager!

Fellesreglement for utleie av lokaler i kommunale bygg i Overhalla kommune (DOC) (PDF)

Prisliste - leie av idrettshall og samfunndel mv pr. 1.1.19

Som et folkehelsetiltak har kommunestyret 18.12.18, vedtatt GRATIS hall-leie for barn og ungdom fra 19 år og yngre! 

MERK: 

Tilbudet gjelder alle utleielokaler som Overhalla kommune disponerer. Bestemmelsene gjelder for frivillige lag og foreninger som er registrert i Overhalla kommune.

Dette gjelder derimot ikke dersom det leies for komersielle arrangement eller private som barnebursdager e.l. Øvrige som ønsker å leie skal betale i henhold til regulativ.

 

GIMLE                                                             SATSER:

Utleielokale prisgrunnlag Frivillige/lag og foreninger Private aktører Komersielle aktører
Hele idrettshallen per time 310 620 1240
2/3 per time 205 410 820
1/3 per time 100 205 410
Garderobe per time 100 205 410
Kjøkken per gang 100 205 410
Samfunnssal per gang 155 310 620
Kjøkken/restaurant per gang 205 410 820
Samfunnssal/kjøkken og restaurant per arrangement* 2550 5200 7700
Skytebane per mnd 1730 1730 1730
Samfunnshus og idrettshall per arrangement (fre-søn) 5200 10300 15400
Samfunnshus og idrettshall per dag fre/lør/søn 2060 4120 6200
         

*)Arrangement defineres som tilstelninger med påmeldte deltakere. Et arrangement kan vare over en helg så lenge det er de samme deltagerne alle dagene. Er det nye deltakere neste dag er det et nytt arrangement, dvs. et nytt arrangement som skal betales for.
Oppgitte priser tas opp til vurdering hvert år ved budsjettbehandlingen, sist vedtatt 18.12.18.

Utleie:
Ønsker du å leie en eller flere av fasilitetene tar du fortinnsvis kontakt med Torunn E. Grønnesby ved Servicesenteret. 
Telefon 976 60 648, eller e-post.

Eventuelt: Julie Brucker på telefon 911 79 348, eller e-post