Dagsenteret på Overhalla sykeheim ønsker å:

  • Være en møteplass
  • Gi sosialt påfyll
  • Skape liv i sykeheimen

Aktiviteter i dagsenteret

Dagsenterets personale tilrettelegger og veileder aktiviteter, og koordinerer samarbeid med frivillige og setter alle aktiviteter inn i månedsplan.

Elever fra Overhalla barne og ungdomsskole har faget «Innsats for andre» i samarbeid med dagsenteret.

Overhalla sykeheim har dagtilbud med ulike aktiviteter hver ukedag. Tilbudet er ikke spesifikt tilrettelagt for demente, men kan være en god løsning for enkeltindivider etter avtale. Tilbudet er gratis, men man betaler selv for kaffe og lunsj.