Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Landssammenslutninga av Vasskraftkommuner (LVK)

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i saker om kraftutbygging. LVK er partipolitisk nøytral - og tar ikke stilling for eller mot vannkraftutbygging.

Folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglementet omfatter blant annet saksforberedelse, gjennomføring av møter, grunngitte spørsmål og interpellasjoner, opplæring og informasjon, samt økonomiske godtgjørelser.

Stortinget

Stortinget er Norges folkevalgte nasjonalforsamling. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen. Stortinget er også en viktig arena for politisk debatt.

Folkevalgt.no

Folkevalgt.no er nettstedet for deg som er folkevalgt eller politisk interessert. Her finner du informasjon om mange aktuelle tema og utfordringer, KS-programmer og om hverdagen som folkevalgt.