Formannskapet har i møte 14. mai foreslått meddommere for Trøndelag Tingrett, Frostating lagmannsrett, forslag på skjømnnsmedlemmer og jordskiftemeddommere fra Overhalla kommune. Endelig vedtak foretas av kommunestyret 28. mai.

Har du innvendinger mot forslaget, meld fra til postmottak@overhalla.kommune.no så snart som mulig og senest 28. mai.

Forslag meddommere for Trøndelag Tingrett:

Kvinner:

 1. Siv Sandvik Moe
 2. Ann Gregersen
 3. Laila Helstad
 4. Mette Olsen Rian
 5. Therese Meland Flasnes
 6. Silje Therese Eriksen
 7. Trude Skaftnes Knutsen
 8. Kathrine Wallum
 9. Irene Opdal
 10. Merete Fossland

Menn:

 1. Jan Ståle Viken Flått
 2. Arthur Skage
 3. Knut Skåle
 4. Morten Nordal
 5. Nils Furre
 6. Rune Petter Stene
 7. Harald Petter Risvik
 8. Øyvind Sellæg
 9. Tore Hongset
 10. Gaute Rian Tyldum

Forslag meddommere Frostating Lagmannsrett:

Kvinner:

 1. Marte Grande Lennavik
 2. Toril Furre Sagvik
 3. Sandra Weglo Solli

Menn:

 1. Bjørnar Flått,
 2. Jan Olav Tømmerås,
 3. Tomas Heglum

Forslag skjønnsmedlemmer:

 1. Magne Lysberg
 2. Jan Olav Tømmerås
 3. Anne Lise Haugan
 4. Mona Solum Galguften
 5. Trond Petter Ristad

Forslag jordskiftemeddommere:

 1. Eva Kaldahl
 2. Trond Petter Ristad