Tiltaket gjennomføres som en del av folkehelsearbeidet i Overhalla kommune. Målsettingen er å skape en aktivitetspark som innbyr til økt aktivitet og trivsel. Målgruppen er hele befolkningen, men primært ungdom fra 13 – 16 år i skoletida. Anlegget skal være en variert og god møteplass for unge og voksne, og som motiverer til å drive uorganisert fysisk aktivitet. 

Vi ønsker at dette kan være en arena ungdommene ønsker å komme tilbake til etter skoletid for å utøve uorganisert fysisk aktivitet og møte venner. Det vil også være en god arena for idrettslaget, en plass foreldre kan «slå i hjel tid» mens barna er på trening og en plass besøkende vil komme innom. Dette vil bli en møteplass for alle innbyggere og som innbyr til både fysisk og sosial aktivitet, uten krav til prestasjoner eller forpliktelser. 

Området skal opparbeides med 10 ulike nærmiljøanlegg med ulike aktiviteter og innhold. 

Frist for levering av tilbud er satt til 7. august 2020.

Se Doffin for mer informasjon.

En nærmere beskrivelse av bakgrunn for prosjektet, innhold og finansiering finner du i saksfremlegget som kommunestyret behandlet 25.02.2020.