GisLink

Online karttjeneste levert av Statsforvalteren og fylkeskommunene i Møre og Romsdal og Trøndelag. Karttjenesten gir innsyn ulike kartbaser som benyttes i kommunal og regional forvaltning. Til GisLink

Eiendomsdata, bygninger og adresser - matrikkelen

Se eiendom gir informasjon om eiendommer i Norge. Informasjonen blir hentet fra matrikkelen, som er det nasjonale eiendomsregisteret. Tinglyste retter og heftelser kan også hentes via tjenesten. Til Se eiendom

Norgeskart.no

Med norgeskart kan du se landkart, turkart, sjøkart, stedsnavn, fastmerker, luftfartshindre og en rekke av Kartverkets datasett. Du finner det meste på Norgeskart.no

Norge i bilder

Her vises ortofoto (flyfoto) hele landet, samt historiske bilder. Til Norge i bilder

Varsom-plattformen

Varsom-plattformen består av varslingstjenester, fagkunnskap og IT-systemer.​ Målet med Varsom er å hindre tap av liv og verdier knyttet til snøskred, flom, jordskred, fjellskred og isforhold i Norge. Tjenesten er levert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt. Til Varsom.no