Gjelder hjemmehørende i Overhalla kommune.
Slektninger av Anna Himo og Kr. Kolkin skal ha fortrinnsrett. Slektskap bes oppgitt i søknaden.

Søknad med opplysninger om alder, skolegang, adresse, telefonnummer og kontonummer sendes til:

Sendes: Overhalla kommune
Svalivegen 2, 7863 Overhalla
eller på e-post:
postmottak@overhalla.kommune.no
innen 7.12.18

Styret.