Bekymringer for barn kan være knyttet til deres livssituasjon, familieliv, helse, trivsel i skole/barnehage og andre ting.

Benytt deg av BTI-veilederen når du er bekymret for et barn.


NB: Hvis du tror at barn eller ungdom er utsatt for vold/overgrep eller annen alvorlig omsorgssvikt skal du ta direkte kontakt med barneverntjenesten eller politiet (02800).

Tilbake til hovedside om Bedre Tverrfaglig Innsats.