Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ansatte og enheter
Ansatte og enheter
Navn Tittel Telefon
1. Bo- og miljøtjenesten, hovednummer hovednummer 993 73 000
1. Hovedkontor Namsos Barneverntjenesten 476 65 270
1. Hovednummer (Ikke send SMS hit) 993 67 000
1. Hunn skole Hovednummer 992 98 000
1. Kirkelig fellesråd, sentralbord (Namsos) 742 16 440
1. Landbruk og natur, hovednummer 917 61 980
1. Legekontor Ekspedisjon 742 80 300
1. Maia Skaret Engblom Fagleder i kommunens fysio- og ergoterapitjenesten 415 36 550
1. Overhalla sykeheim Hovednummer 993 75 000
1. Ranemsletta barnehage Hovednummer 993 78 000
1. Teknisk etat, hovednummer 469 38 325
1. Vakttelefon vann- og avløp 482 94 466
2. Even Olsen Strand Kommuneergoterapeut 902 97 135
2. Hege Dahl Lysberg Fagleder helsestasjon/helsesykepleier 908 71 787
2. Karianne Ahlin Enhetsleder/oversykepleier Overhalla sykeheim 951 84 842
2. Sølvi Forseth Konstituert styrer 415 36 560
3. Trine Brauten Steen Fagleder Overhalla sykeheim 468 03 042
4. Overhalla sykeheim Ekspedisjon sykeheim 415 36 533
Aksel Håkonsen Skogbruks- og miljøvernsjef 952 78 691
Andreas Langfors Åsli Assisterende rektor 908 77 031
Anne Finseth Enhetsleder Helse og familie 915 94 953
Anne-Berta Hansen Konsulent regnskap 468 12 975
Anne-Lise Haugan Rådgiver skogbruk, skogkultur, landbruksvei 417 58 425
Ansvarsvakt 912 49 933
Astrid Åsum Menighetsarbeider barn og unge 905 70 397
Avd. Bjønngropa 415 36 566
Avd. Godveitra 415 36 567
Avd. Småkaran 415 36 569
Avd. Storstua gul 415 36 570
Avd. Sølvpengkroken lilla 415 36 568
Avdeling Blå 1 958 68 407
Avdeling Blå 2 415 36 561
Avdeling Grønn 415 36 564
Avdeling Grønn Overhalla sykeheim 916 75 762
Avdeling Gul 415 36 564
Avdeling Gul Overhalla sykeheim 916 75 761
Avdeling Hvit 415 36 562
Avdeling Rød 415 36 563
Avdeling Rød Overhalla sykeheim 916 75 764
Barnevernvakta Åpen når barneverntjenesten er stengt 489 55 559
Barnevernvakta Åpen når barneverntjenesten er stengt 489 55 559
Beate Galguften Aunet Enhetsleder 950 29 323
Bente Eidesmo Kommunalsjef helse og omsorg 979 58 279
Bente Indergård Hr-leder 991 08 182
Bergsvein Rian Privat praksis med driftsavtale - Fysiotrim1 905 25 374
Berit Elisabeth Østevik Rådgiver jordbruk, tilskudd, gårdskart 902 88 215
Berit Olsen Logoped 990 46 717
Bjørg Inger Rian Sekretær 993 98 000
Bodil Bedsvåg Fagleder og programrådgiver Bosetting og integrering 916 05 952
Camilla Vatn Jordmor 482 66 706
Cathrine Tovseth Enoksen Rådgiver utmark 98052140
Dagsenter sykeheim Aktivitør 415 36 538
Ekspedisjon/ SMS-nummer Send SMS hit 415 36 541
Eli Ane Lervik Sosionom 415 40 070
Elin Sunde Veileder 55 55 33 33
Eskil Skarland Rektor 916 39 441
Eva Havik Konsulent lønn 469 59 019
Eva Zielinski Psykiatrisk hjelpepleier 958 81 910
Even Buvarp Helsingen Avdelingsingeniør - vann og avløp 419 28 963
Gammelstua barnehage Hovednummer 742 81 404
Geir Freland Varabrannsjef 913 68 500
Geir Rasmussen Enhetsleder 916 40 021
Gjertrud Nordal Sekretær lønn 941 42 891
Grete Mo Kommunalsjef oppvekst 928 31 732
Guri Kjelbergnes Konsulent og personvernombud 415 36 534
Guro Brauten Opdal Helsesykepleier 477 08 034
Guttorm Løe Vaktmester 905 85 410
Gøran Jørgensen Kirketjener/sekretær 934 67 946
Hallvard Wågheim Systemutvikler/controller 916 47 190
Hanne Kristin Gartland Veileder 55 55 33 33
Hanne Marthe Breivik Teknisk sjef, beredskapskoordinator 958 13 034
Harald Skjørland Veileder 55 55 33 33
Harriet Lindseth 993 74 000
Hege Kristin Kværnø Saugen Ordfører 906 77 617
Hild-Sissel Sagvik Kreftsykepleier 481 94 645
Hild-Sissel Sagvik Kreftsykepleier 481 94 645
Hjemmetjenesten Hovednummer 993 74 000
Hovednummer OBUS 993 98 000
Ina Aarmo Kontor 913 10 632
Ina Kjellmo Skjefte Veileder 55 55 33 33
Inger Marie Feragen Konsulent regnskap 468 36 355
Jan Arne Alstad Regnskapssjef 958 58 200
Jan Erik Brovold Kulturskolelærer 993 18 305
Jan Erik Kjølstad Kulturskolelærer 917 05 035
Kent Engblom Privat praksis med driftsavtale - Overhalla fysioterapi 742 85 050
Kine Mette Lysberg Styrer 952 74 260
Kjersti Jensen Helsekoordinator 910 02 431
Kjøkken sykeheim 415 36 531
Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Vakttelefon beredskap smittevern 911 62 558
Koordinerende enhet 915 94 953
Koordinerende enhet 915 94 953
Koordinerende enhet 915 94 953
Laila Skjærvik Konsulent regnskap 909 81 403
Legevakt Ved akutt behov for hjelp 116 117
Legevakt Ved akutt behov for hjelp 116 117
Lena Paulsen Rian Sykepleier 46823633
Lene Lindsetmo Veileder 55 55 33 33
Lene Løberg Andersen Ungdomskoordinator, MOT-koordinator og kulturskolelærer 405 22 926
Linn Hege Løvold Frisklivskoordinator og lungesykepleier 416 18 878
Lisa Aunet Programrådgiver Bosetting og integrering 481 44 196
Magna Wean Haugen Rådgiver, startlån, spillemidler, trafikksikkerhet, kommunale avgifter 971 10 935
Magne Bergslid Kirkeverge 913 85 001
Magne Heglum Fagleder kulturskole 936 62 075
Margaret Saur Heiland Diabetessykepleier 416 18 878
Mariann Tødås Fagleder hjemmetjenesten 993 74 000
Marit Haugen Enhetsleder Skage barnehage 404 81 565
Marita Holte Heggland Rådgiver jordbruk 97977548
Marte Strand Formo Konsulent lønn 482 52 823
Marthe Formo Aagård Leder SFO 908 06 067
Marthe Langie Konsulent fakturabehandling/regnskap 905 21 530
Marthe Mosand Viken Leder NAV Midtre Namdal 41 21 56 95
Mental Helse 742 85 523
Merethe Strøm Grongstad Programrådgiver Bosetting og integrering 47715918
Mohammad Rahim Rahimi Miljøarbeid/vaktmestertjenester Bosetting og integrering 481 50 912
Monica Moa Wester Fagleder - rus og psykisk helsetjeneste 482 41 506
Monica Tektmoen Psykiatrisk sykepleier 415 36 551
Namdal Rehabilitering Hovednummer 743 22 100
Nattvakt hjemmetjenesten 993 75 000
Nattvakt sykeheimen Fagleder natt 916 75 761
Odd André Nesjan Controller 902 19 086
Odd Erik Rugeldal Ledende driftsoperatør vann og avløp 958 37 063
Oddrun Jekthammer Sekretær lønn 480 36 563
Olav Kristoffer Hegge Selnes Rektor Hunn skole 922 24 170
Ove Lidbom IT-sjef 48176989
Overhalla Frivilligsentral Daglig leder 955 59 139
Overhalla kulturskole Hovednummer 936 62 075
Paulina Anna Ropiak Arealplanlegger 940 38 890
Per G. Holte Konsulent regnskap 906 27 213
Pernille Flakken Kristiansen Psykolog 482 30 643
Pia Mari Bukten Aune Assisterende styrer Skage barnehage 992 46 484
Politi 02 800
Przemyslaw Mikolajczyk Kantor 459 59 563
Raid Abdelghafour Miljøkonsulent Bosetting og integrering 909 89 283
Randi Skarland Menighetspedagog/sekretær 976 43 925
Roger Hasselvold Økonomisjef 415 36 530
Roy Svarliaunet Enhetsleder landbruk og natur 904 03 518
Rut Ane Torheim Rådgiver jordbruk, tilskudd, avlingsskade, gårdskart 950 86 869
Rådgiver OBUS 911 21 144
Sara Svarliaunet Familieterapaut 90041697
Servicesenteret Hovednummer 742 80 000
Siri Anette Brøndbo Solum Biblioteksjef 415 36 535
Siri Hongseth Enhetsleder Kultur og samfunn 480 54 789
Sissel Solum Konsulent fakturabehandling 469 57 770
Siv Anita Ahlin Fotterapeut - privat praksis helsesenteret 480 38 254
Siv Åse Strømhylden Varaordfører 951 71 420
Skage Frivilligsentral 979 67 278
Skage barnehage Hovednummer 993 79 000
Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 941 78 000
Skolefritidsordning (SFO) Hovednummer 908 06 067
Skolefritidsordning OBUS 995 76 734
Solveig Pleym Hoel Konsulent lønn 742 12 695
Steffen Haukø Konsulent innkreving 469 53 636
Synnøve Broman Konsulent innkreving 954 15 710
Tannlegevakt 800 41 101
Terje Indgjerd Avdelingsingeniør - byggesak, matrikkel 900 76 243
Thomas Husby Opdal Vaktmester 912 48 295
Tomas Lian Assisterende rektor 482 68 965
Tommy Tørring Brannsjef 900 10 160
Tone Mette Flått Fagutvikling i pleie og omsorg 415 36 536
Tone Mette Flått Fagutviklingssykepleier 415 36 536
Tone Nordahl Bjørnes Konsulent 415 36 532
Tor Kværnan Avdelingsingeniør - Veg og kommunal bygningsmasse 482 98 750
Torgeir Aune Vaktmester 476 65 887
Torkild Tranås Veileder 55 55 33 33
Torunn Grønnesby Formannskapssekretær 976 60 648
Trond Geving Ledende vaktmester 482 44 145
Trond Geving Ledende vaktmester 482 44 145
Trond Stenvik Kommunedirektør 971 40 392
Trude Lerfald Saksbehandler 47279939
Trude Lerfald Saksbehandler helse og omsorg 472 79 939
Turid Nordfjellmark Konsulent lønn 742 12 696
Unn Kristin Årsandøy Konsulent 415 36 533
Vegard Fossland Brøndbo Rådgiver og programrådgiver Bosetting og integrering 475 17 755
Veterinærvakt Ved akutt behov for hjelp fra veterinær / dyrlege utenom ordinær arbeidstid. 901 37 562
ØYEBLIKKELIG HJELP! Ved nødsituasjon 113
Øyeblikkelig hjelp Ambulanse/lege 113
Øyvind Øie Privat praksis med driftsavtale - Overhalla fysioterapi 742 85 050
Åse Ferstad Avdelingsingeniør - plan 415 36 526
Åsne Ramfjord Miljøkonsulent Bosetting og integrering 48130729