Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ansatte og enheter
Ansatte og enheter
Navn Tittel Telefon
1. Bo- og miljøtjenesten, hovednummer hovednummer 993 73 000
1. Kirkelig fellesråd, sentralbord (Namsos) 742 16 440
1. Landbruk og natur, hovednummer 917 61 980
1. Teknisk etat, hovednummer 469 38 325
1. Vakttelefon vann- og avløp 482 94 466
Ansvarsvakt 912 49 933
Avd. Bjønngropa 415 36 566
Avd. Godveitra 415 36 567
Avd. Småkaran 415 36 569
Avd. Storstua gul 415 36 570
Avd. Sølvpengkroken lilla 415 36 568
Avdeling Blå 1 958 68 407
Avdeling Blå 2 415 36 561
Avdeling Grønn 415 36 564
Avdeling Gul 415 36 564
Avdeling Hvit 415 36 562
Avdeling Rød 415 36 563
Harriet Lindseth 993 74 000
Hovednummer OBUS 993 98 000
Kjøkken sykeheim 415 36 531
Koordinerende enhet 915 94 953
Koordinerende enhet 915 94 953
Koordinerende enhet 915 94 953
Mental Helse 742 85 523
Nattvakt hjemmetjenesten 993 75 000
Politi 02 800
Rådgiver OBUS 911 21 144
Skage Frivilligsentral 979 67 278
Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 941 78 000
Skolefritidsordning OBUS 995 76 734
Tannlegevakt 800 41 101
1. Hovednummer (Ikke send SMS hit) 993 67 000
Dagsenter sykeheim Aktivitør 415 36 538
Øyeblikkelig hjelp Ambulanse/lege 113
Paulina Anna Ropiak Arealplanlegger 940 38 890
Andreas Langfors Åsli Assisterende rektor 908 77 031
Tomas Lian Assisterende rektor 482 68 965
Pia Mari Bukten Aune Assisterende styrer Skage barnehage 992 46 484
Tor Kværnan Avdelingsingeniør - Veg og kommunal bygningsmasse 482 98 750
Terje Indgjerd Avdelingsingeniør - byggesak, matrikkel 900 76 243
Åse Ferstad Avdelingsingeniør - plan 415 36 526
Even Buvarp Helsingen Avdelingsingeniør - vann og avløp 419 28 963
1. Hovedkontor Namsos Barneverntjenesten 476 65 270
Siri Anette Brøndbo Solum Biblioteksjef 415 36 535
Tommy Tørring Brannsjef 900 10 160
Odd André Nesjan Controller 902 19 086
Overhalla Frivilligsentral Daglig leder 955 59 139
Margaret Saur Heiland Diabetessykepleier 416 18 878
1. Legekontor Ekspedisjon 742 80 300
4. Overhalla sykeheim Ekspedisjon sykeheim 415 36 533
Beate Galguften Aunet Enhetsleder 950 29 323
Geir Rasmussen Enhetsleder 916 40 021
Anne Finseth Enhetsleder Helse og familie 915 94 953
Siri Hongseth Enhetsleder Kultur og samfunn 480 54 789
Marit Haugen Enhetsleder Skage barnehage 404 81 565
Roy Svarliaunet Enhetsleder landbruk og natur 904 03 518
2. Karianne Ahlin Enhetsleder/oversykepleier Overhalla sykeheim 951 84 842
Monica Moa Wester Fagleder - rus og psykisk helsetjeneste 482 41 506
3. Trine Brauten Steen Fagleder Overhalla sykeheim 468 03 042
2. Hege Dahl Lysberg Fagleder helsestasjon/helsesykepleier 908 71 787
Mariann Tødås Fagleder hjemmetjenesten 993 74 000
1. Maia Skaret Engblom Fagleder i kommunens fysio- og ergoterapitjenesten 415 36 550
Magne Heglum Fagleder kulturskole 936 62 075
Nattvakt sykeheimen Fagleder natt 916 75 761
Bodil Bedsvåg Fagleder og programrådgiver Bosetting og integrering 916 05 952
Tone Mette Flått Fagutvikling i pleie og omsorg 415 36 536
Tone Mette Flått Fagutviklingssykepleier 415 36 536
Sara Svarliaunet Familieterapaut 90041697
Torunn Grønnesby Formannskapssekretær 976 60 648
Siv Anita Ahlin Fotterapeut - privat praksis helsesenteret 480 38 254
Linn Hege Løvold Frisklivskoordinator og lungesykepleier 416 18 878
Kjersti Jensen Helsekoordinator 910 02 431
Guro Brauten Opdal Helsesykepleier 477 08 034
1. Hunn skole Hovednummer 992 98 000
1. Overhalla sykeheim Hovednummer 993 75 000
1. Ranemsletta barnehage Hovednummer 993 78 000
Gammelstua barnehage Hovednummer 742 81 404
Hjemmetjenesten Hovednummer 993 74 000
Namdal Rehabilitering Hovednummer 743 22 100
Overhalla kulturskole Hovednummer 936 62 075
Servicesenteret Hovednummer 742 80 000
Skage barnehage Hovednummer 993 79 000
Skolefritidsordning (SFO) Hovednummer 908 06 067
Bente Indergård Hr-leder 991 08 182
Ove Lidbom IT-sjef 48176989
Camilla Vatn Jordmor 482 66 706
Przemyslaw Mikolajczyk Kantor 459 59 563
Gøran Jørgensen Kirketjener/sekretær 934 67 946
Magne Bergslid Kirkeverge 913 85 001
Bente Eidesmo Kommunalsjef helse og omsorg 979 58 279
Grete Mo Kommunalsjef oppvekst 928 31 732
Trond Stenvik Kommunedirektør 971 40 392
2. Even Olsen Strand Kommuneergoterapeut 902 97 135
2. Sølvi Forseth Konstituert styrer 415 36 560
Tone Nordahl Bjørnes Konsulent 415 36 532
Unn Kristin Årsandøy Konsulent 415 36 533
Sissel Solum Konsulent fakturabehandling 469 57 770
Marthe Langie Konsulent fakturabehandling/regnskap 905 21 530
Steffen Haukø Konsulent innkreving 469 53 636
Synnøve Broman Konsulent innkreving 954 15 710
Eva Havik Konsulent lønn 469 59 019
Marte Strand Formo Konsulent lønn 482 52 823
Solveig Pleym Hoel Konsulent lønn 742 12 695
Turid Nordfjellmark Konsulent lønn 742 12 696
Guri Kjelbergnes Konsulent og personvernombud 415 36 534
Anne-Berta Hansen Konsulent regnskap 468 12 975
Inger Marie Feragen Konsulent regnskap 468 36 355
Laila Skjærvik Konsulent regnskap 909 81 403
Per G. Holte Konsulent regnskap 906 27 213
Ina Aarmo Kontor 913 10 632
Hild-Sissel Sagvik Kreftsykepleier 481 94 645
Hild-Sissel Sagvik Kreftsykepleier 481 94 645
Jan Erik Brovold Kulturskolelærer 993 18 305
Jan Erik Kjølstad Kulturskolelærer 917 05 035
Odd Erik Rugeldal Ledende driftsoperatør vann og avløp 958 37 063
Trond Geving Ledende vaktmester 482 44 145
Trond Geving Ledende vaktmester 482 44 145
Marthe Mosand Viken Leder NAV Midtre Namdal 41 21 56 95
Marthe Formo Aagård Leder SFO 908 06 067
Berit Olsen Logoped 990 46 717
Astrid Åsum Menighetsarbeider barn og unge 905 70 397
Randi Skarland Menighetspedagog/sekretær 976 43 925
Mohammad Rahim Rahimi Miljøarbeid/vaktmestertjenester Bosetting og integrering 481 50 912
Raid Abdelghafour Miljøkonsulent Bosetting og integrering 909 89 283
Åsne Ramfjord Miljøkonsulent Bosetting og integrering 48130729
Hege Kristin Kværnø Saugen Ordfører 906 77 617
Avdeling Grønn Overhalla sykeheim 916 75 762
Avdeling Gul Overhalla sykeheim 916 75 761
Avdeling Rød Overhalla sykeheim 916 75 764
Bergsvein Rian Privat praksis med driftsavtale - Fysiotrim1 905 25 374
Kent Engblom Privat praksis med driftsavtale - Overhalla fysioterapi 742 85 050
Øyvind Øie Privat praksis med driftsavtale - Overhalla fysioterapi 742 85 050
Lisa Aunet Programrådgiver Bosetting og integrering 481 44 196
Merethe Strøm Grongstad Programrådgiver Bosetting og integrering 47715918
Eva Zielinski Psykiatrisk hjelpepleier 958 81 910
Monica Tektmoen Psykiatrisk sykepleier 415 36 551
Pernille Flakken Kristiansen Psykolog 482 30 643
Jan Arne Alstad Regnskapssjef 958 58 200
Eskil Skarland Rektor 916 39 441
Olav Kristoffer Hegge Selnes Rektor Hunn skole 922 24 170
Marita Holte Heggland Rådgiver jordbruk 97977548
Rut Ane Torheim Rådgiver jordbruk, tilskudd, avlingsskade, gårdskart 950 86 869
Berit Elisabeth Østevik Rådgiver jordbruk, tilskudd, gårdskart 902 88 215
Vegard Fossland Brøndbo Rådgiver og programrådgiver Bosetting og integrering 475 17 755
Anne-Lise Haugan Rådgiver skogbruk, skogkultur, landbruksvei 417 58 425
Cathrine Tovseth Enoksen Rådgiver utmark 98052140
Magna Wean Haugen Rådgiver, startlån, spillemidler, trafikksikkerhet, kommunale avgifter 971 10 935
Trude Lerfald Saksbehandler 47279939
Trude Lerfald Saksbehandler helse og omsorg 472 79 939
Bjørg Inger Rian Sekretær 993 98 000
Gjertrud Nordal Sekretær lønn 941 42 891
Oddrun Jekthammer Sekretær lønn 480 36 563
Ekspedisjon/ SMS-nummer Send SMS hit 415 36 541
Aksel Håkonsen Skogbruks- og miljøvernsjef 952 78 691
Eli Ane Lervik Sosionom 415 40 070
Kine Mette Lysberg Styrer 952 74 260
Lena Paulsen Rian Sykepleier 46823633
Hallvard Wågheim Systemutvikler/controller 916 47 190
Hanne Marthe Breivik Teknisk sjef, beredskapskoordinator 958 13 034
Lene Løberg Andersen Ungdomskoordinator, MOT-koordinator og kulturskolelærer 405 22 926
Guttorm Løe Vaktmester 905 85 410
Thomas Husby Opdal Vaktmester 912 48 295
Torgeir Aune Vaktmester 476 65 887
Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Vakttelefon beredskap smittevern 911 62 558
Geir Freland Varabrannsjef 913 68 500
Siv Åse Strømhylden Varaordfører 951 71 420
Legevakt Ved akutt behov for hjelp 116 117
Legevakt Ved akutt behov for hjelp 116 117
Veterinærvakt Ved akutt behov for hjelp fra veterinær / dyrlege utenom ordinær arbeidstid. 901 37 562
ØYEBLIKKELIG HJELP! Ved nødsituasjon 113
Elin Sunde Veileder 55 55 33 33
Hanne Kristin Gartland Veileder 55 55 33 33
Harald Skjørland Veileder 55 55 33 33
Ina Kjellmo Skjefte Veileder 55 55 33 33
Lene Lindsetmo Veileder 55 55 33 33
Torkild Tranås Veileder 55 55 33 33
Roger Hasselvold Økonomisjef 415 36 530
Barnevernvakta Åpen når barneverntjenesten er stengt 489 55 559
Barnevernvakta Åpen når barneverntjenesten er stengt 489 55 559