Slik fungerer arealoverføring

Arealoverføring kan bare skje mellom eiendommer på samme "nivå" i matrikkelen. For eksempel mellom to grunneiendommer.

Etter du har søkt om arealoverføring og kommunen godkjenner det, vil kommunen holde en oppmålingsforretning og føre de nye grensene i matrikkelen. Kommunen vil også sende "melding til tinglysing" til Kartverket for å tinglyse arealoverføringen.

Arealoverføringer tinglyses og det påløper dokumentavgift og tinglysingsgebyr til staten. I disse sakene er det også nødvendig å tinglyse pantefrafall for den eiendommen som skal avgi areal hvis denne er pantsatt.