Målet med avlastningen er å

  • hindre overbelastning hos deg som omsorgsyter
  • gi deg som omsorgsyter nødvendig fritid og ferie
  • gi deg som omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter

Kontakt avdeling

Demensavdeling (rød): 916 75 764
Langtidsavdeling (grønn): 916 75 762 og 916 75 763
Akuttavdeling (gul): 916 75 761