Søknad om tilkobling

Når eiendommer skal tilkople vann og avløp til det offentlige nettet må søknad om tilkopling og utføring av sanitæranlegg oversendes. Kontakt kommunens avdelingsingeniør for vann og avløp for mer informasjon.

Fett og matrester i avløpet

Fett og søppel tetter ikke bare avløpsrørene i huset ditt, men også fellesrørene som fører kloakk til renseanlegget. Det betyr at kloakk kan slå tilbake og gi oversvømmelse i kjelleren din. Tette rør og fjerning av søppel og matrester koster store beløp hvert år.

Tilbakeslag i privat bolig

Av og til oppstår det feil på det kommunale ledningsnettet, og i enkelte tilfeller kan dette medføre oversvømmelser i private boliger. For å begrense skadene kan du gjøre følgende:

  • Ta kontakt med kommunens vakttelefon for å få stengt vannlekkasjen eller åpnet en stengt hovedkloakk etc.
  • Begrens skadeomfanget ved for eksempel å flytte bort møbler og annet som kan komme til skade.
  • Kontakt forsikringsselskapet ditt. De vil fortelle deg hva du bør foreta deg videre blant annet med hensyn til skadeberegning osv.

Trenger du kart over vann- og avløpsrør?

For ledningskart ta kontakt med Overhalla kommune på e-post.