I Overhalla kommune er vi opptatt av at barn, ungdom og deres familier skal få hjelp hvis de har det vanskelig. Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger noen å snakke med, eller hvis du er bekymret for at noen du kjenner ikke har det bra. 

Ta kontakt med en voksen som jobber med barn og ungdom, så kan de hjelpe deg med å få kontakt med den tjenesten som kan hjelpe deg. Vi har mange tilbud til barn og ungdom. Alle som jobber med barn og unge i kommunen har taushetsplikt, og må ha ditt samtykke for å involvere andre. Hvis vi er alvorlig bekymret for noens liv og/eller helse må vi samarbeide med andre, og det kan vi gjøre uten ditt samtykke.

Her kan du se en oversikt over tjenester og kontaktinformasjon til de forskjellige.

NB: Hvis du tror at barn eller ungdom er utsatt for vold/overgrep eller annen alvorlig omsorgssvikt skal du ta direkte kontakt med barneverntjenesten eller politiet (02800).

Tilbake til hovedside om Bedre Tverrfaglig Innsats.