Barneansvarlig

Kommunene har plikt til å legge til rette for å fange opp barn som pårørende til foreldre og søsken.

Overhalla kommune har egne rutiner for oppfølging av barn som pårørende med følgende kvalitetsmål:

  • Sikre barn og unge tidlig hjelp i forbindelse med foreldres sykdom, skade og avhengighet
  • Å sette barn og foreldre bedre i stand til å mestre situasjonen når foreldre har psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller somatisk skade eller sykdom
  • Å sikre nødvendig samarbeid mellom fagpersoner og instanser

 

BAPP-gruppe

I en BAPP-gruppe lærer barna å sette ord på vanskelige følelser og tabubelagte områder, og møter andre barn i lignende livssituasjon.

BAPP er et forebyggende kurstilbud til barn og unge i Overhalla.

Målet er å styrke barnas forståelse og mestring, for å forebygge psykiske problemer og rusproblemer.

  • Barnegruppe 8-12 år
  • Ungdomsgruppe 13-16 år

Hjelp på nettet

Her kan du lese mer om barn som pårørende