Barnevernets ansvarsområde er å sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan skade barnets helse eller utvikling, får hjelp og omsorg så raskt som mulig. Alle tiltak skal være til barnets beste.

Kontakt oss

Er du bekymret for et barn?
Les mer om tjenesten på vår hjemmeside

Barnevernvakta - tlf. 489 55 599. Tilgjengelig utenom barnevernets kontortid. Benyttes ved akutte henvendelser som ikke kan vente.