Kontakt oss
Besøk vår hjemmeside


Våre oppgaver:

  • I samarbeid med foreldre og andre skal vi legge forholdene til rette for at barn og unge skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø.
  • Foreldrene har ansvar for å gi sine barn omsorg. Ved vanskeligheter kan både foreldrene og barnet ta kontakt for å få hjelp og støtte.
  • Tar imot bekymringsmeldinger fra andre og har ansvar for å undersøke forholdene og gjennomføre tiltak i henhold til lov om barneverntjenester.
  • Tiltak kan være: råd og veiledning, avlastning, fritidstilbud.

Hvis foreldrenes omsorg ikke strekker til, kan barnevernet bidra til å sikre barn og unge omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter i fosterhjem eller institusjon.

Alle tiltak skal være til barnets beste.
 

Aktuelt

Tjenester for barn og unge og deres familie
Barnevernvakta - tilgjengelig når barneverntjenesten er stengt (ettermiddag/kveld/natt, helger og ferier)
Bekymringsmelding til barneverntjenesten