Hvilket ansvar har vi?

Barnevernets ansvarsområde er å sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan skade barnets helse eller utvikling, får hjelp og omsorg så raskt som mulig. Alle tiltak skal være til barnets beste. Les mer om tjenesten på vår hjemmeside