Høyrehånd:

  • Beherske "hihat" 1/8- rytme
  • Beherske "basstromme"- rytme


Venstre hånd:

  • Beherske grep på alle strenger opp til 5. bånd
  • Demping/kontroll på tonelengde
  • Aktiv bruk av ledetoner