Informasjonsarbeid er en viktig del av engasjementet, og vi jobber aktivt for å få med både bedrifter og frivillige organisasjoner. Det inngås en formell avtale med krav om at bedriftene blant annet serverer Fairtrade-kaffe til sine ansatte og gjester. De har som målsetting at samtlige ansatte kjenner til merkeordningen Fairtrade, og hva merkeordningen betyr. 

Følgende bedrifter i Overhalla har Fairtrade-avtale:

Overhalla Hus AS
Spar Overhalla 
Spar Skage
JB Bok & Café 
Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk
G-Sport Overhalla 
Overhalla Hotel
Johs Blengsli og Sønn AS
Brattberg Regnskap AS 
Skistad Regnskap AS
Mosand AS
Skogmo Industripark
Sparebank 1 SMN Overhalla
Pharmaq
NAV Overhalla
Overhalla Menighetsråd
Overhalla Betongbygg AS
Norsk landbruksrådgivning Namdal
Namdal landbrukstjenester
Overhalla Frivilligsentral
Skage Frivilligsentral
Skogmo Gjestgiveri
Hyllenget Gård


Aktuelle lenker
Fairtrade i Overhalla