Formell leder av kommunens kriseledelse: Ordfører (evt. varaordfører).
Operativ leder av kriseledelsen: Rådmannen (evt. stedfortreder).

Beredskapsansvarlig/-koordinator: Fagsjef helse og omsorgAktuelle ressurser:

Lover og forskrifter: