Hvem trenger en besøksvenn?

Personer som bor:

 • Hjemme
 • Omsorgsboliger
 • Sykeheimen


Hva kan dere gjøre sammen?

 • Gå/trille ute, ta en biltur, gå på kaffe, på utstilling, stell i hagen.
 • Annet som gir gode opplevelser.

Å dele av sin fritid med en person som har utfordringer med å komme seg ut, kan gi dere begge gode opplevelser. Det viktigste er å gjøre noe sammen som begge trives med. Det kan gi gjensynsglede å møte kjente.


Organisering:

 • Du kan gå alene.
 • To besøksvenner kan gå sammen med en person.
 • Flere besøksvenner kan gå sammen i grupper med flere personer.

Person og besøksvenn betaler for seg selv.


Regelen:

 • Ta med personen ut.
 • En besøksvenn hjelper personer til å være aktive i hverdagen.
 • En besøksvenn må være over 18 år.

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å bli besøksvenn. Aktuell opplæring og veiledning gis eventuelt av helsefaglig personell.

Det arrangeres felles samling for alle besøksvenner 2 gang i året. Her treffer besøksvennene hverandre og kan utveksle erfaringer. I tillegg holdes samlinger for besøksvenner tilknyttet aktuelle bosteder 2 ganger i året. En besøksvenn må skrive under taushetserklæring.


Hvordan kan jeg bli besøksvenn?

Ta kontakt med:

 • Overhalla frivilligsentral - tlf.: 955 59 139
 • Skage frivilligsentral - tlf.: 979 67 278

Tilbudet er et samarbeid mellom Overhalla kommune, Røde Kors Overhalla, Overhalla frivilligsentral og Skage frivilligsentral.


Aktuelle dokumenter: