Starttidspunkt i barnehagen

Barn som starter i barnehagen etter fylte ett år i løpet av september, oktober eller november, må ved oppstart før 15. i den måneden barnet fyller ett år, betale for hele oppstartsmåneden. Ved oppstart etter 15. i den måneden barnet fyller ett år, må det betales for halve oppstartsmåneden.

Søskenmoderasjon

Hvis du har flere barn i banehagen vil du få:

  • 30% redusert pris for 2. barn
  • 50% redusert pris for barn 3 -->

Du/dere må melde til kommunen hvis søsken ikke har samme adresse, for å sikre at  du/dere får den søskenmoderasjonen de har krav på.
Dette melder du til Guri Kjelbergnes, mobil 415 36 534.

Se kommunens barnehagevedtekter her