Slik går dere frem

  • Her kan dere søke om vigselsattest digitalt
  • Når vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, mottar dere en prøvingsattest fra Skatteetaten som er gyldig i 4 måneder. Vielsen må skje innenfor denne fristen.
  • For bestilling og informasjon om borgerlig vielse, ta kontakt med kommunens Servicesenter (742 80 000) eller bestill vielse her.

Den kommunale vigselsretten ivaretas av

  • Hege Kristin Kværnø Saugen (ordfører)
  • Johan Tetlien Sellæg (varaordfører)
  • Trond Stenvik (kommunedirektør)
  • Kai Terje Dretvik (kommunestyrerepresentant)

Praktisk informasjon

  • Kommunestyresalen v/administrasjonsbygget er inntil videre valgt som seremonirom. Vielser foregår mandager - fredager (åpningstid kl. 08.00 - 15.30). Eventuelle ønsker om andre alternativ drøftes og avklares med den som skal utføre vielsen. Etter at det er oppgitt i bestillingen.
  • Tilbud om borgerlig vielse gjelder for egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen.
  • Vielsen er gratis

Vi ønsker å tilrettelegge så vielsen blir en fin og minnerik opplevelse for brudeparet.