Fra 1. januar 2018 tilbyr Overhalla et kommunalt borgerlig vigselstilbud for egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen.

Overhalla kommune ønsker å tilrettelegge så vigselen blir en fin og minnerik opplevelse for brudeparet.

Den kommunale vigselsretten ivaretas av ordfører, varaordfører og rådmann. Kommunestyresalen er inntil videre valgt som seremonirom, eventuelle ønsker om andre alternativ drøftes og avklares med vigsler.

Søk først om prøvingsattest, dette kan gjøres manuelt, men vi oppfordrer å benytte dere av digital ordning. Denne er mye enklere og forenkler prosessen. 

Fra 1. juni 2018 ble det mulig å søke om prøving av ekteskap digitalt - SØK HER!

Skatteetaten har sendt ut denne informasjonen:

​Digital søknad

Logg inn på skatteetaten.no og oppgi en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging. Så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider.
Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til vigsler, eller skrive ut og ta med en kopi av. Gratulerer! Nå er dere klare for å inngå ekteskap!

Bryllup i utlandet?

I den første versjonen av denne digitale løsningen, håndterer Skatteetaten kun prøving av ekteskap etter norsk rett. Det betyr følgende for de av dere som planlegger bryllup i utlandet: 

  1. Ønsker dere å gifte dere på norsk ambassade eller sjømannskirke i utlandet? Da gifter dere dere fremdeles etter norsk rett, og kan benytte vår digitale løsning for prøving av ekteskap. Dere går frem på samme måte som når dere gifter dere i Norge. Oppfyller dere kravene for å inngå ekteskap, mottar dere også her en prøvingsattest digitalt. Denne må dere videresende, eller skrive ut og ta med dere, sammen med passet, til ambassaden eller sjømannskirken dere skal gifte dere i. 

  2. Ønsker å gifte dere etter utenlandsk rett? Hvis dere planlegger å gifte dere etter utenlandsk rett i 2018, og ønsker å prøve ekteskapsvilkårene dine i sommer, så kan dere dessverre ikke bruke vår nye innloggingstjeneste, men må søke på ordinær måte på papir. Vi venter at også denne tjenestene vil bli tilgjengelig digitalt i løpet av høsten 2018.

Ønsker dere mer informasjon om hva som kreves for å gifte seg, se Skatteetatens nettsider. 

Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Det vil si at vigsel må finne sted i løpet av disse fire månedene. Alle spørsmål knyttet til prøvingsattest må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Ønsker du å bestille borgerlig vigsel fra 1. januar 2018, eller nærmere informasjon om tilbudet, kan du ta kontakt med kommunens Servicesenter, enten ved at du møter opp eller send forespørsel til: postmottak@overhalla.kommune.no.

Særutskrift av kommunestyrets sak 56/17 - Kommunal vigsel fra 1.1.2018 - Organisering og etablering av vigsel i Overhalla kommune.

Ekteskapsloven

Lovforarbeidene finnes i Prop. 91 L (2016-2017), kapittel 3 og Innst. 376 L (2016-2017).