Det pågår arbeid for å utbedre skadene på det elektriske anlegget i fyringssentralen. Vi håper at en midlertidig løsning kan gjøre det mulig å drive skolen igjen som normalt fra onsdag 19. januar.

Alle berørte har fått nærmere informasjon fra skolen, og vil få ny informasjon om hvordan det blir videre så snart det er avklart.

Fyringssentralen er plassert i eget bygg utenfor selve skolebygget. Skolebygget som sådan er dermed ikke berørt av branntilløpet, som ble avdekket i morgentimene mandag 17. januar.