Området som skal bygges ut er som vist på kartet over. Området består hovedsakelig av private husstander og gårdsbruk. Fritidsboliger omfattes ikke av utbyggingen i først runde. Dagens bredbåndstilbud i området er eldre kobberkabler som blir avviklet i løpet av kort tid.

Overhalla kommune jobber fortløpende med å bidra til at innbyggere og næringsliv får godt bredbåndstilbud. Tidligere i år ble det bygget ut fiberbasert bredbånd på Øysletta. For tida pågår det også bredbåndsutbygging i området Melen - Øyesvoll - Ryggahøgda.

Nå fortsetter bredbåndsutbyggingen videre på sørsida av Namsen. Ca. 100 husstander vil trolig i løpet av august få nærmere informasjon fra NTE Marked AS om tilbudet om tilknytning til høyhastighets fibernett. Trolig starter selve utbyggingen i løpet av høsten.

Vi fortsetter arbeidet med å få til løsninger for resterende områder i kommunen, og har forventninger til at det kan skje i nær framtid.