Priser og gebyrer 2023

Helse

Betalingssatser hjemmehjelp

For personer med inntekt over 2G er maksimumstaket for egenbetaling 22t pr.mnd

Hjemmehjelp – Pris kr. pr. time 

     2023

Inntekt over 5 G                                        331
Inntekt fra 4 – 5 G                                        290
Inntekt fra 3 – 4 G                                        219
Inntekt fra 2 – 3 G                                        132
Inntekt inntil 2 G                                        83
For inntekt inntil 2G følges statens maksimumssats pris pr mnd. Denne fastsettes i januar hvert år.                                       220

For personer med inntekt over 2G er maksimumstaket for egenbetaling 22t pr.mnd

Betalingssatser mat

Mat – Pris kr. pr. enhet 2023
Frokost /kveldsmat                                                  45
Lunch                                                  56
Middag med dessert                                                   87
Kaffe/te med brød                                                  34
Middag m/dessert abonnement                                           2 299
Full pensjon pr. mnd.                                           4 190

Egenandeler og betalingssatser for øvrige tjenester

Øvrige betalingssatser/egenandeler 2023
Leie trygghetsalarm – Pris pr. mnd.                                               202
Mobil trygghetsalarm pris. Pr.mnd                                               202
Dagtilbud hjemmeboende demente pris pr. dag                                               202
Rehabilitering /korttidsopphold  Fastsettes av Regjeringen 
Dag- og nattopphold  Fastsettes av Regjeringen 
Utenlandsvaksine                                                194
Influensavaksine                                               157
Fysioterapi jfr takstplakaten                                               123
Barseltrim                                               458
Frisklivresept og trimgrupper med fysioterapeut                                               500
Mestringskurs diabetes, kols, kreft                                               458
Mestringskurs - bramat, kid, kib m.m                                               600
Vask av tøy – Pris kr. pr. mnd                                               490
Skyss NAMAS – Pris. kr. pr. døgn (tur/retur)                                                   56
Skyss bruker - aktivitet                                                  57
Skyss bruker - behandlinger                                               112
Skyss bruker abonnement pris pr mnd.                                               801

Forbruksvarer ved prøver og undersøkelser ved legekontoret, innkreves med bakgrunn i faktiske kostnader.

Ved legehjelp eller fysikalsk behandling faktureres bruker/pasient egenandel som beregnes etter kap. 3 i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

 

 

 

Miljø og Landbruk

Betalingssatser miljø og landbruk

Sakstype Sats 2023 eks mva
Konsesjonssaker  ikke-landbrukseiendommer                                           2 273
Konsesjonssaker landbrukseiendommer                                           5 192
Delingssaker                                           2 273
Øvrige saker faktureres etter medgått tid med følgende timesats.                                              850

Oppvekst

Skolefritidsordning

 

Type tilbud             2023
01.01.23 - 31.07.23
          2023
01.08.23 - 31.12.23
Korttidsplass 1-10 timer  1798  Utgår
Ordinær plass 11-19 timer 2 419 Utgår
Langtidsplass 20 timer eller mer 3 073 Utgår
Korttidsplass 1-12 timer pr. uke, fra og med 01.08.2023 Ikke aktuelt  1 800
Ordinær plass 13 timer -> pr. uke fra og med 01.08.2023 Ikke aktuelt 2 700
*gratis kjernetid førsteklasse 12 timer

1-10 = 1 737 kr
11-19 = 1737 kr
19-> = 1737 kr

1 800 kr.
Moderasjoner    
Ordinær plass med 25 % søskenmoderasjon 1 814 2 025
Korttidsplass med 25% søskenmoderasjon 1 351 1 350
Langtidsplass med 25 % søskenmoderasjon 2 304 Utgår.
Enkeltimer    
Tilfeldige enkelttimer (per time) 191 191
Vente-SFO pris pr. mnd 105 105

SFO: Det gis 25 % søskenmoderasjon uavhengig av antall søsken. Dersom oppholdstid på søsken er ulik, gis moderasjon på redusert plass, forøvrig følges de bestemmelser som er fastsatt av Utdanningsdirekotratet i forskrift til opplæringsloven.

Betaling: Det betales for ti måneder i året. I juni og august kreves det inn halv månedssats, i juli kreves det ikke inn betaling. I de andre månedene kreves det inn full månedssats. 

Barnehage

Foreldrebetaling

Overhalla kommune følger regjeringens makspris for barnehager.

Type tilbud - pris pr. mnd 2023
01.01.23 - 31.12.23
50% plass                                                   1899
60% plass                                                   2293
80% plass                                                   2790
100% plass                                                   3000
Kjøpedager                                                       383
For sein henting av barn pr. påbegynte halvtime                                                       207

Søskenmoderasjon

Barnehage: søskenmoderasjon gis etter følgende satser:
- 2. barn: 30 %
- Øvrige barn: 50 %
Betaling: Det betales for elleve måneder i året. I juli og august kreves det inn halv månedssats, mens det kreves inn hel månedssats i de resterende månedene.

 

Tekniske tjenester

Parkering og ladeavgifter Overhalla kommune

Parkering-, ladeavgifter kommunale parkeringsplasser Satser 2023 Inkl mva
Parkeringsavgift 0
Ladeavgift pr. klokketime 3,1

Husleie kommunale boliger

Kommunale utleieboliger gnr/bnr Adresse Husleie 2023
Ranem      
Vestly 46/61 Svenningsbrona 3 12 033
Tuva I 46/53 Svenningsbrona 7 8 062
Tuva II 46/53 Svenningsbrona 5 5 410
Brikseli 46/124 Skogvegen 1 5 930
Sætertun 44/79/0/2 Snekkarvegen 8 6 817
Snekkarvegen 21 44/22/0/5 Snekkarvegen 21 6 817
Hildremstunet 5 A 43/161 Hildremstunet 5 A 6 963
Hildremstunet 7 B 43/161 Hildremstunet 7 B 6 455
Hildremstunet 9 A 43/161 Hildremstunet 9 A 6 963
Svalivegen 51 46/200 Svalivegen 51 7 374
Vangen Leilighet 46/30 Overhallasveien 1760 6 211
Ferjemannsveien 11 43/130 Ferjemannsveien 11 9 315
Ranemsvegen 5 44/79 Ranemsvegen 5 7 970
Skage gnr/bnr Adresse Husleie 2023
Nordtun I 13/32 Melavegen 16 8 062
Nordtun II 13/32 Melavegen 14 5 124
Langlia 8 10/65 Langlia 8 12 612
Hunnavegen 20 Huset 13/108 Hunnavegen 20 12 731
Ranem omsorgsboliger  gnr/bnr Adresse Husleie 2023
Hildremsvegen 5A 43/140 Hildremsvegen 5A 6 087
Hildremsvegen 5B 43/140 Hildremsvegen 5B 6 087
Hildremsvegen 6 A 43/140 Hildremsvegen 6 A 5 281
Hildremsvegen 6 B 43/140 Hildremsvegen 6 B 5 281
Hildremsvegen 8 A 43/140 Hildremsvegen 8 A 5 281
Hildremsvegen 8 B 43/140 Hildremsvegen 8 B 5 281
Hildremsvegen 10 A 43/140 Hildremsvegen 10 A 7 374
Hildremsvegen 10 B 43/140 Hildremsvegen 10 B 7 374
Arnebo 43/140 Ferjemannsvegen 8 A 8 116
Arnebo 43/140 Ferjemannsvegen 8 B 8 116
Arnebo 43/150 Ferjemannsvegen 8 C 8 116
Arnebo 43/150 Ferjemannsvegen 8 D 6 493
Arnebo 43/150 Ferjemannsvegen 8 E 6 493
Laksvoll 43/140 Ferjemannsvegen 10 A 8 386
Laksvoll 43/140 Ferjemannsvegen 10 B 8 386
Laksvoll 43/140 Ferjemannsvegen 10 C 8 386
Laksvoll 43/140 Ferjemannsvegen 10 D 8 386
Laksvoll 43/140 Ferjemannsvegen 10 E 8 386
Laksvoll 43/140 Ferjemannsvegen 10 F 8 386
Laksvoll 43/140 Ferjemannsvegen 10 G 8 386
Laksvoll 43/140 Ferjemannsvegen 10 H 8 386
Laksvoll 43/140 Ferjemannsvegen 10 I 8 386
Laksvoll 43/140 Ferjemannsvegen 10 J 8 386
Laksvoll 43/140 Ferjemannsvegen 10 K 8 386
Laksvoll 43/140 Ferjemannsvegen 10 L 8 386
Skage omsorgsboliger gnr/bnr Adresse Husleie 2023
Kjerkvegen 7 A 10/67 Kjerkvegen 7 A 5 221
Kjerkvegen 7 B 10/67 Kjerkvegen 7 B 5 221
Kjerkvegen 9 A 10/68 Kjerkvegen 9 A 5 221
Kjerkvegen 9 B 10/68 Kjerkvegen 9 B 5 221
Passivhuset på Skage gnr/bnr Adresse Husleie 2023
6 leiligheter 13/75 Grovin 1A – 1D 7 677
Eneboliger gnr/bnr Adresse Husleie 2023
Grovin 13 13/89 Grovin 13 7 899
Grovin 15 13/88 Grovin 15 7 899
Grovin 17 13/87 Grovin 17 7 899
Tomanns/Enmannsboliger langs Kjerkvegen gnr/bnr Adresse Husleie 2023
Grovin 16 A 13/76 Grovin 16 A 8 251
Grovin 19 A 13/76 Grovin 19 A 8 251
Grovin 19 B 13/76 Grovin 19 B 8 251
Grovin 21 A 13/76 Grovin 21 A 8 251
Grovin 21 B 13/76 Grovin 21 B 8 251
Omsorgsboligene Ferjemannsvegen BT-1 Leilighetsnummer Adresse Husleie 2023
Ferjemannsveien - omsorgsbolig H 0101 Ferjemannsvegen 12 9 442
Ferjemannsveien - omsorgsbolig H 0102 Ferjemannsvegen 12 9 442
Ferjemannsveien - omsorgsbolig H 0104 Ferjemannsvegen 12 9 442
Ferjemannsveien - omsorgsbolig H 0105 Ferjemannsvegen 12 9 442
Ferjemannsveien - omsorgsbolig H 0106 Ferjemannsvegen 12 9 442
Ferjemannsveien - omsorgsbolig H 0107 Ferjemannsvegen 12 9 442
Ferjemannsveien - omsorgsbolig H 0108 Ferjemannsvegen 12 9 442
Ferjemannsveien - omsorgsbolig H 0201 Ferjemannsvegen 12 9 442
Ferjemannsveien - omsorgsbolig H 0202 Ferjemannsvegen 12 9 442
Ferjemannsveien - omsorgsbolig H 0203 Ferjemannsvegen 12 9 442
Ferjemannsveien - omsorgsbolig H 0204 Ferjemannsvegen 12 9 442
Ferjemannsveien - omsorgsbolig H 0205 Ferjemannsvegen 12 9 442
Ferjemannsveien - omsorgsbolig H 0206 Ferjemannsvegen 12 9 442
Ferjemannsveien - omsorgsbolig H 0207 Ferjemannsvegen 12 9 442
Ferjemannsveien - omsorgsbolig H 0208 Ferjemannsvegen 12 9 442
Ferjemannsveien - omsorgsbolig H 0209 Ferjemannsvegen 12 9 442
Ferjemannsveien - omsorgsbolig H 0210 Ferjemannsvegen 12 9 442

 

 

Utleielokaler Overhalla kommune

Som et viktig folkehelsetiltak har Overhalla kommunestyre vedtatt at det skal være gratis halleie
for barneidrett i kommunale idrettsanlegg. Bestemmelsen gjelder for barn og unge tom fylte 19
år som deltar på aktiviteter i regi av frivillige lag og foreninger som er registrert i Overhalla
kommune. Derimot ikke dersom det leies for kommersielle arrangement/ virksomheter eller
private som barnebursdager e.l. Øvrige som ønsker å leie skal betale i henhold til regulativ.

Priser for frivillige lag og foreninger

Utleielokaler Overhalla kommune - Frivillige lag og foreninger Satser 2023
  Prisgrunnlag Frivillige/ lag og foreninger
Hunn skole    
Klasserom Per gang 346
Skolekjøkken Per gang 346
Musikkrom Per gang 346
Gymsal Per gang 292
Fellesareal hall m/scene Per gang 346
Kombi 2 av lokalene i listen ovenfor Per gang 460
OBUS    
Musikkrom Per gang 346
Klasserom Per gang 346
Møterom Per gang 346
Skolekjøkken Per gang 346
Kantine Per gang 346
Kombi 2 av lokalene listet ovenfor Per gang 460
Horisonten Per arrangement * 703
Horisonten 1 gang ukentlig ** Halvårlig 4545
Alle andre skolelokaler 1 gang ukentlig ** Halvårlig 2813
Gimle    
Hele idrettshallen Per time 346
2/3 av hallen Per time 227
1/3 av hallen Per time 114
Garderober Per time 114
Kjøkken Per time 114
Samfunnssal Per time 173
Samfunnssal/kjøkken Per arrangement * 2 813
Samf.sal, kjøkken,garderobe og idrettshall Per arrangement (fre-søn) 5 768
Samf.sal og idrettshall Per dag fre/lør/søn 2 283
Svømmehall    
Ordinær basseng Per time 260
Varmebassenget Per time 649
*Arrangement defineres som tilstelninger med påmeldte deltakere. Et arrangement kan vare over en helg så lenge det
er de samme deltagerne alle dagene. Er det nye deltakere neste dag er det et nytt arrangement, dvs. et nytt
arrangement som skal betales for.
**maks 3 timer per gang.

Priser for private og kommersielle aktører

  Satser 2023
  Prisgrunnlag Private aktører Kommersielle aktører
Hunn skole      
Klasserom Per gang 682 1380
Skolekjøkken Per gang 682 1380
Musikkrom Per gang 682 1380
Flerbrukshall Per gang 574 1147
Fellesareal hall m/scene Per gang 703 1380
Kombi 2 av lokalene i listen ovenfor Per gang 920 1840
Fellesareal kjeller pr. gang 682 1380
OBUS      
Musikkrom Per gang 682 1380
Klasserom Per gang 682 1380
Møterom Per gang 682 1380
Skolekjøkken Per gang 682 1380
Kantine Per gang 682 1380
Kombi 2 av lokalene listet ovenfor Per gang 920 1840
Horisonten Per arrangement * 1407 2705
Horisonten 1 gang ukentlig ** Halvårlig Leies ikke ut Leies ikke ut
Alle andre skolelokaler 1 gang ukentlig ** Halvårlig Leies ikke ut Leies ikke ut
Gimle      
Hele idrettshallen Per time 682 1380
2/3 av hallen Per time 454 898
1/3 av hallen Per time 227 449
Garderober Per time 227 454
Kjøkken Per time 227 454
Samfunnssal Per time 346 693
Samfunnssal/kjøkken Per arrangement * 5735 8603
Samf.sal, kjøkken,garderobe og idrettshall Per arrangement (fre-søn) 11427 17081
Samfunnshus og idrettshall Per dag fre/lør/søn 4572 6877
Svømmehall      
Ordinær basseng Per time 260 260
Varmebassenget Per time 649 649
*Arrangement defineres som tilstelninger med påmeldte deltakere. Et arrangement kan vare over en helg så lenge det
er de samme deltagerne alle dagene. Er det nye deltakere neste dag er det et nytt arrangement, dvs. et nytt
arrangement som skal betales for.
**maks 3 timer per gang.

Vann, Avløp og Renovasjon (VAR)

Engangsgebyr for tilknytning 2023 inkl mva
Vann             5 638                                                                  
Avløp             5 638
Engangsgebyr betales ved tilknytning til vann- og/eller avløpsnett i henhold til forskriftens § 5  
Årsgebyr vann og avløp består av to deler:
-Fastbeløp (abonnementsgebyr) og variabel del (forbruksgebyr).
-Forbruksgebyret er basert på målt eller stipulert forbruk, begge etter samme enhetspris.
 
   
Vann 2023 inkl mva
Fastbeløp - Bolig og næring  1 624
Fastebløp - Fritid, 50 % av bolig/næring 812
Forbruksgebyr - Enhetspris kroner pr. m3 7
   
Avløp  2023 inkl mva
Bolig og næring 3 437
Fritid, 50 % av bolig/næring 1 718
Avløp - Enhetspriser i nok inkl mva pr. m3 19
Betaling etter målt forbruk Enhetspris x målt forbruk
Betaling etter stipulert forbruk: Enhetspris  x stipulert forbruk
Stipulert forbruk defineres som: Bruksareal BRA x spesifikt forbruk hvor bruksareal BRA beregnes etter NS 3940 og spesifikt forbruk er fastsatt til 1,25 [m3/m2]
   
Slamgebyr 2023 inkl mva
Septiktanker  
Septiktanker 0-5 m3  3 106                       
Septiktanker 6-10 m3  3 608
Tilleg pr. m3 over 10 m3  868
Slamavskiller 0-5 m3 (hytte og fritidsbolig)   1 701
   
Ekstra tømming 2023 inkl mva
Tankvolum 0 - 5 m3 3 106
Tankvolum 6 - 10 m3 3 608
Tillegg pr m3 over 10 m3 868
   
Nødtømming* 2023 inkl mva
Nødtømming 0-5 m3 7 588
Tillegg pr. m3 over 5 m3 868
*Det oppgis årlige priser selv om tømming kan skje sjeldnere  
   
Feietjenester/Feieavgift (6005) 2023 inkl mva
Avgift for 1 pipe 544
Avgift for flere piper 875
Avgift for fritidsbolig 331
Kjøp av tjenester utover ordinær feiing/tilsyn 816
   
Renovasjon - priser abonnement MNA 2023 inkl mva
Restavfall 140 l 5 614
Restavfall 240 l 6 222
Restavfall 360 l 7 131
Renovasjon bunntømte containere  6 075
Minstegebyr ved innvilget fritak 1 366
Fradrag hjemmekompostering 471
Renovasjon hytte- og fritidsbolig  1 641
Skifte beholder (for andre beholder eller sett i løpende år) – per beholder 471
Tillegg for henting av avfall ved avstand over 10 m fra godkjent veg 2023 inkl mva
Plassering av beholdere mellom 10 -30 meter 949
Plassering av beholdere mellom 30 -50 meter 1 746

Eiendom (plan, bygg, kart og oppmåling)

Byggesak

Pkt. Pbl. §   Enhet  2023
1 § 20-1.a Bolig- og fritidsbebyggelse    
1.1   Ved flere enn 1 igangsettingstillatelse betaler du for hver - ut over 1. Stk 3 400
1.2   Byggesaksgebyr, enebolig. (Det gjelder samme sats for hovedombygging) Stk 15300
1.3   For eneboliger med flere boenheter betales et tillegg pr. selvstendig boenhet.  Stk 4 250
1.4   For frittstående garasje i tilknytning til boligbygg i samme sak betaler du et tillegg ut fra størrelse på garasjen etter pkt. 2. Stk 5 100
1.5   Fritidsboliger/hytter Det gjelder samme sats for hovedombygging Stk 12750
1.6   Bygninger med 2 eller flere leiligheter / bruksenheter pr. leilighet / bruksenhet Stk 10200
*Du betaler halvt gebyr for rammetillatelsen og halvt gebyr for igangsettingstillatelsen.    
2   Tilbygg og andre nybygg:    
2.1 § 20-1.a For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 0-30 m2 Stk 5 100
2.2 § 20-1.a For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 31-50 m2 Stk 5 525
2.3 § 20-1.a For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 51-75 m2 Stk 5 950
2.4 § 20-1.a For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 76-100 m2 Stk 6 375
2.5 § 20-1.a For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 101-150 m2 Stk 6 800
2.6 § 20-1.a For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 151-200 m2 Stk 10200
2.7 § 20-1.a Byggetiltak over 200 m²: Du betaler et tillegg pr 100 m² Stk 1 275
3   Andre bygg og anleggsaker    
3.1 § 20-4 Tiltak som krever søknad og tillatelse som kan forestås av tiltakshaver beregnes halve gebyr etter størrelse på byggetiltak. Pkt. 2, med en fastsatt minstesats. Minstesats 3 400
3.2 § 20-1 Endring av tillatelse som krever ny behandling betales etter medgått tid, med fastsatt minstesats Minstesats 2 125
3.3 § 20-1.d For bruksendring Stk 3 400
3.4 § 20-4 For enkle lagerbygg og driftsbygninger i landbruket betales halvt gebyr etter str. på byggetiltak. Se pkt. 2    
3.5 § 20-1 Enkle byggesaker som ikke kan beregnes etter målt areal. Eks.: tekniske installasjoner, små flytebrygger, mindre terrenginngrep, riving av bygning, støttemur. Stk 3 400
3.6 § 20-1 Andre konstruksjoner eller anlegg som ledningsanlegg i luft eller grunn, større terrenginngrep som massetak/veg/parkeringsplass, større flytebryggeanlegg. stk 6 800
3.7 § 20-1 /
§ 20-4
Særlig enkle byggetiltak. Eks.: små fasadeendringer som skifte av vinduer og kledning, rehabilitering av pipe, montering av ildsted, skilt/reklame, utvidelse av eksisterende terrasser med inntil 10 m2. stk 2 550
3.8 § 20-1 /
§ 20-4
Enkle byggetiltak. Eks.: større fasadeendringer, nye altaner over 10 m2, og utvendige ombygginger. stk 3 400
3,9 § 20-1 Enkle vann- og avløpsanlegg. Eks.: ny drenering tilkoblet offentlig nett og stikkledninger på egen tomt (inkl. alle nødvendige ansvarsretter.) stk 2 125
4   Ansvarsrett     
4.1 § 23 Søknad om ansvarsrett for foretak som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene. Timepris 850
4.2 § 23 Søknad om personlig ansvarsrett. Timepris 850
5   Søknad om midlertidig brukstillatelse    
5.1   Søknad om midlertidig brukstillatelse Stk 2 550
5.2   Søknad om Ferdigattest. Inngår i byggesaksgebyret.    0 
6   Delingssaker     
6.1 § 20-1.m Behandling av delingssaker etter pbl. § 20-1. I tillegg kommer evt. behandlingsgebyr for dispensasjon etter kap 7. Stk 2 125
7   Søknader som krever dispensasjon    
7.1 § 19 For søknad som krever dispensasjon etter Plan- og bygningsloven (kommer i tillegg til vanlig gebyr på tiltaket) - og som krever høring,    8 500
7.2 § 19 For behandling av dispensasjon som ikke oversendes sektormyndighetene til uttalelse. Det samme gjelder for saker hvor selve byggesøknaden ikke er søknadspliktig.   3 400
7.3 § 19 Dispensasjon i byggesaker: For dispensasjon fra reguleringsplan/bebyggelsesplan og vedtekter som er eldre enn 20 år fra stadfestelse og saken ikke oversendes sektormyndighetene til uttalelse.   3 400
7.4 § 19 Dispensasjonssøknad som blir trukket før sluttbehandling betales etter medgått tid, men minimum.   2 125
8   Tilsyn, plan- og byggesaker     
8.1 § 25 Tilsyn/avviksbehandling. Pris pr. avvik. stk 3 400
8.2 § 20-1 /
§ 20-4
Plan- og byggesak kan engasjere særskilt kontrollør bl.a til kontroll av statiske i beregninger, ventilasjonsanlegg, heisanlegg, tilfluktsrom og branntekniske løsninger. For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter. Beregnes ut fra hva som skal utføres.    
9    Generelle bestemmelser, plan- og byggesaker    
9.1 § 32 Behandling av søknader/melding som fremmes etter pålegg fra plan- og byggesak. Gjelder også arbeid som er oppstartet uten tillatelse. Ordinære gebyr. Overtredelsesgebyr jfr. Plan og bygningslovens§ 32-8 vurderes i hvert enkelt tilfelle.    
9.2 Alle Merarbeid ut over ordinær saksbehandling. Pris pr. time. Timesats 850
9.3 § 20-1 /
§ 20-4
For saker som avsluttes uten sluttbehandling (6 mnd.) p.g.a. manglende tilbakemelding fra ansvarlig søker/tiltakshaver eller trekkes før sluttbehandling. Gebyr betales etter medgått tid, med en minstesats på.   2 125
9.4 Alle Annen saksbehandling. Pris pr. time Timesats  850

Arbeid etter matrikkelloven (Oppmåling)

Oppretting av matrikkelenhet – grunneiendom og festegrunn  Satser 2023
Timepris for arbeider etter matrikkellova 1 001
Grunneiendom og festegrunn  
Areal fra 0 til 2 dekar 14 089
Areal over 2 dekar, tillegg pr da 1 277
Oppmålingsforretning over større sammenhengende areal Satser 2023
For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer til landbruksformål, allmenne fritidsformål og andre allmennyttige formål betales gebyr etter medgått tid, minstegebyr 7 034
Oppretting av matrikkelenhet - punktfeste Satser 2023
Oppretting av punktfeste betales 50 % av minstegebyret i pkt. 12.1 7 034
Uten markarbeid betales 50 % av minstegebyret i pkt. 12.2 3 517
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Satser 2023
Oppretting av matrikkelenhet uten avholdt oppmålingsforretning. I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes. 3 517
Grensejustering Satser 2023
Areal fra 0 m2 til 250 m2 7 034
Areal fra 251 m2 til 500 m2 8 797

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal, maksimalt 500 m2. En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justering.For grensejustering til veg- og jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. 

 

Arealoverføring Satser 2023
Areal fra 0 m2 til 250 m2 7 034
Areal fra 251 m2 til 500 m2 876
Arealoverføring på nytt påbegynt 500 m2 medfører økning av gebyret per 500 m2 1 277

Det skilles mellom klarlegging av grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning og klarlegging av grense der grensen IKKE er tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning.

 

Klarlegging av grense tidligere koordinatbestemt  Satser 2023
For inntil to punkter  1 915
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 649
Klarlegging av grense IKKE tidligere koordinatbestemt  Satser 2023
For inntil to punkter  3 836
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 277

Det skilles mellom klarlegging av grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning og klarlegging av grense der grensen IKKE er tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning.

Plansaker

Gebyrer for arbeid etter Plan- og bygningsloven §33-1 Timessatser 2023
Kontorarbeid 850
feltarbeid, per enkeltperson 1 001

Tjenestene betales etter medgått tid.

Behandlingsgebyr plansaker (pbl §12-11) Satser 2023
for enkel plan 20 700

Alle planer skal utformes i digital form. regelen forutsetter at planen leveres på SOSI-format, gjeldende versjon.

Søknad om endring av reguleringsplan (pbl §12-14) Satser 2023
endring av plan (ny høringsrunde) 20 700
mindre endring av plan 7 245

 

Søknad om dispensasjon fra plan (pbl §§19-1 og 19-3) Satser 2023
Dispensasjon som krever høring.  7 245
Dispensasjon som ikke krever høring. 3 073

Dette gebyret kommer i tillegg til evt. øvrige saksgebyrer for søknadspliktige. 

Kultur og samfunn

Betalingssatser kulturskole

Påmeldingen er bindende for et halvt skoleår.

Påbegynt semester forplikter betaling av halvårsavgift. Ingen prøvetid.

Avlyst undervisningstime mer enn to ganger i semesteret, som skyldes lærerfravær, gir grunnlag for refusjon av elevavgift.

Elevavgiften betales to ganger årlig.

Kommunestyret vedtar satsene for elevavgift, og vi tar forbehold om endringer i løpet av skoleåret.

Det er mulig å søke friplass/redusert betaling i henhold til vedtatte retningslinjer. Nav er saksbehandler i dette tilfellet. Søknad må sendes Nav Overhalla før skoleårets start.

Søskenmoderasjon:

  • søsken nr.2: 25% reduksjon
  • søsken nr.3 eller flere: 50% reduksjon
  • ikke søskenmoderasjon på spillopp og kor

Flerfagsmoderasjon:

  • 25 % reduksjon på fag nr 2 (NB! Gjelder ikke kor og Spillopp)

Instrument og materiell:

Kulturskolen har et begrenset utvalg av instrumenter til utleie. Ta kontakt med Magne Heglum (936 62 075) for eventuell leie.

Betalingssatser kulturskolen    
Disiplin 2023 Aldersgruppe
Kor 1 109        1. - 4. trinn
Spillopp 1. og 2. trinn 2 233 1. og 2. trinn
Spillopp 3. trinn 2 233 3. trinn
Dans 3 713 fra 1. trinn
Visuell kunst 3 713 fra 4. trinn
Lyd- og konsertproduksjon 3 713 fra 6. trinn
Individuell undervisning (instrumenter og sang) 3 713 fra 4. trinn
E-Sport 3 714 Fra 7.trinn
Korpspris 2 044 fra 4. trinn
Instrumentleie pr år 414  
Noter/rekvisita pr. 52  
Materiell kunstfag pr år 828