Målet med øyeblikkelig hjelp - døgnopphold

Formålet med ØHD er at du skal få rett behandling til rett tid i ditt nærmiljø. Det er fastlegen din eller legevaktslege som bestemmer om du bør legges inn på sykehus, eller om du kan få et like godt tilbud ved kommunens ØHD-avdeling.

Dette kan du forvente ved innleggelse

Observasjon og igangsetting av behandling fra lege

  • Daglig vurdering av tilsynslege i ukedagene.
  • Sykepleier tilgjengelig døgnet rundt

Opphold ved ØHD-avdelingen vil normalt vare inntil tre døgn. Da vil du enten:

  • få reise hjem med oppfølging av hjemmesykepleie
  • få forlenget oppholdet ved avdelingen som korttidsplass

Hvem kan få øyeblikkelig hjelp - døgnopphold

Voksne pasienter som trenger akutt behandling og observasjon, men ikke spesialisert sykehusbehandling. Tilstanden skal ikke være kritisk eller livstruende.

Eksempler på pasientgrupper er:

Eldre og pasienter med forverring av kroniske sykdommer som hjertesvikt, astma, kols og diabetes.

  • Pasienter med akutte og avklarte lidelser som lungebetennelse, smerter ved nyre- eller gallestein, forgiftning, hjernerystelse ol.
  • Kreftpasienter med forverring av smerter med behov for en enkel utredning og hjelp til å håndtere smertene.
  • Pasienter med psykisk sykdom eller rusproblematikk.

Kontakt avdeling

Demensavdeling (rød): 916 75 764
Langtidsavdeling (grønn): 916 75 762 og 916 75 763
Akuttavdeling (gul): 916 75 761