Om dagtilbudet

I tilbudet har vi lagt vekt på at det ikke skal være for mange deltakere, og det er tett oppfølging av personalet. Fokus på aktiviteter som gir mestring, ut på tur og positive påfyll.
Kommunen tilbyr tjenester to dager per uke der aktiviteter, måltider og transport inngår i tilbudet.