Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt.

Hukommelsesteamet har samtaler og veiledning, utredninger, og bistår med hjelpemidler. Tilbudet er både for pårørende og personer med hukommelsessvikt.


Tilbud innen demensomsorg:


Spørsmål om tilbud:

  • Anne Marit Rian (geriatrisk sykepleier)
  • Laila Sørgaard (geriatrisk sykepleier)
  • Tone Tømmerås (psykiatrisk sykepleier)

Ta kontakt med oss på 950 29 323 eller 993 74 000 (onsdager).
 

Se Overhalla-TV - program om demens og kommunale tjenester:


Eksterne tjenester:

  • Helsenorge.no - informasjon og råd til demensrammede og pårørende.
  • Du kan også kontakte Nasjonalforeningens Demenslinje på tlf.: 815 33 032
  • Mer informasjon om demens på nasjonale nettsider og i sosiale medier.