Fylkeskommunen arrangerer digital temakveld om idretts- og friluftslivsanlegg og spillemiddelsøknader i samarbeid med idrettskretsen 5.september klokken 19.00 - 21.00.

Idrettslag, idrettsråd, særkretser, kommunerådgivere og særidrettsgrupper/ildsjeler med ideer eller planer om utvikling av idrettsanlegg oppfordres til å delta.

Påmelding via denne lenken: Digital temakveld idrettsanlegg og spillemiddelsøknader (pameldingssystem.no)