Agenda for møte var i hovedsak informasjon/oppsummering  fra prosjektleder Beate Galguften Aunet om digitaliseringsprosjektet i helse og omsorg samt en omvisning på Namsgløtt.

I helse og omsorgstjenesten startet man i mars 2019 ett treårig prosjekt med følgende målsetninger:

  • Frigjøre pleiernes tid til pleierettet arbeid ved å effektivisere manuelle oppgaver/rutiner og bidra til å gi brukere økt mestring/selvstendighet.
  • Øke kvalitet på tjenestene. Bruke teknologi som støtter arbeidsprosesser, effektiviserer kommunikasjon, gir bedre oversikt og understøtter sikkerhet og bidrar til trygghet.
  • Effektivisere administrasjons- og driftsoppgaver.
  • Aktivisere frivillige ressurser til ulike tiltak innen velferd og aktivisering.
    Sluttrapport fra prosjektet som ble lagt fram for kommunestyret i møte20. april 2022.

Etter informasjonen fikk rådene omvisning på Namsgløtt, som består av totalt 17 boenheter. Boliger tilrettelagt for personer med utviklingshemming, avlasningsleilighet for barn og unge og omsorgsboliger. Det var Geir Rasmussen (Enhetsleder Bo og miljøtjenesten) og Beate Galguften Aunet (Leder for hjemmetjenesten) som viste rom og funksjoner. 

Nyttig og fint å få sett og hørt! Bilde er tatt utenfor Namsgløtt i forbindelse med at vi avsluttet utenfor i svært så fine omgivelser. Det har blitt et flott bygg med pent opparbeidet parkområde og leikeplass som er tillatt for alle å benytte seg av.

MERK:

Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne minner innbyggerne i Overhalla om at de gjerne vil ha innspill og synspunkt på saker som vedrører eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen. Har DU en sak du gjerne ønsker at de skal se nærmere på gjør de gjerne det.

Her kan du se en nærmere presentasjon av Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon:

Otto Moa, leder i Eldrerådet
Telefon: 90631032 
E-post: ottomoa@online.no

Knut Skåle, leder i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Telefon: 95983192
E-post: knut.skale@fellesforbundet.org