Her kan du finne fagstoff knyttet til problemstillingen vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt. Portalen har også en spørsmål-/svartjeneste hvor man kan stille spørsmål anonymt og få svar.

Dinutvei.no