Møte startet kl. 12.00 med sang og musikk fremført av elever ved kulturskolen, Ole Thomas Christensen, June Vollum Lian og Marit Synnøve Homstad - Utdeling av Miljøsertifikat til Spar Skage, Spar Overhalla, ICA Nær Overhalla og Lyngsnes Garteri - Behandling av sak nr. 110/12 - Endring i organisasjonsform - RianGalleriet frem til sak nr. 112/12 - Forslag til endringer i vedtektene for skolefritidsordningene i Overhalla:


Video streaming by Ustream

Sak nr. 112/12 forts. frem til sak nr. 115/12 - Rullering av trafikksikkerhetsplan 2013 - 2016 og revisjon av handlingsprogram:


Video streaming by Ustream

Sak nr. 115/12 forts. til sak nr. 116/12 - Utvidelse og ombygging av kontorlokaler for NAV Nord-Trøndelag:


Video streaming by Ustream

Sak nr. 117/12 - Overhalla barne- og ungdomsskole - Revidert skisseprosjekt med 2 alternative løsninger for ny barneskole:


Video streaming by Ustream

 

Sak nr. 117/12 forts.:


Video streaming by Ustream

Sak nr. 117/12 forts. frem til endelig behandling og vedtak:


Video streaming by Ustream

Sak nr. 118/12 - Årsbudsjett 2013


Video streaming by Ustream

 

Sak nr. 119/12 - Revidert økonomiplan 2013-2016 til behandling av sak nr. 121/12 - Møteplan for 1. halvår 2013


Video streaming by Ustream