Møte startet kl. 12.00 med TEMA om vold i nære relasjoner v/Lene Viken.

Se video av presentasjonen her:


Video streaming by Ustream

Etter presentasjonen ble saklista behandlet fra sak 103/12 - Søknad om støtte til Rian-utstilling t.o.m. sak nr. 109/12 - Revidering av miljøutredning:


Video streaming by Ustream