Se opptak av video fra kommunestyremøtet 22. oktober:

Møte startet kl. 12.00 med en takk fra Ordfører Per Olav Tyldum til årets Melamartnakomite. Leder i komiteen, Ragnar Prestvik mottok en blomsterhilsen. Deretter ble det overrekkelse av ordførerkjedet designet av elever på Olav Duun videregående skole, en gave fra Næringslivet v/Skogmo industripark.
Til slutt informerte Eskil Skarland om MOT og elever fra Overhalla Kulturskole sang MOT-sangen.
 
Du ser videoer (2) fra alle disse 3 flotte innslagene her:
 
 
 
Behandling av sakliste: 
 
Sak nr. 94/12 - Forslag til tillegg i vedtektene for skolefritidsordningen i Overhalla kommune - sak nr. 97/12 - Tilskudd Norsk Landbruksrådgivning - Namdal
 
 
Forts. av behandlingen av sak 97/12 - Tilskudd Norsk Landbruksrådgivning - Namdal - sak nr. 102/12 - Sluttbehandling - Reguleringsendring Skage sentrum - del av Butikkåkeren.
 

 Møte slutt.