Slik fungerer dørkontroll

Den enkelte beboer har hver sin brikke/dørsender som gjør at deres dør er åpen, mens den er stengt for andre beboere. Dette forhindrer at beboere vandrer på medbeboeres rom og skaper uro og forstyrrelser. 

Beboer kan i tillegg velge å ha døren ulåst hvis dette er ønskelig. Fra innsiden er døren åpen.