Råd ved endret vannkvalitet og stengt vann

Ved planlagte arbeider vil Overhalla kommune varsle deg på telefon i forkant. Vi sender ut varsel på SMS og som talemelding til fasttelefon.

Vi anbefaler at vannkraner holdes stengt mens vannet er borte.

Etter at vannet har vært stengt, kan det være misfarget. Vanligvis vil vannet bli klart igjen når du lar det renne en stund. Tapp bare kaldt vann, slik at det ikke kommer misfarget vann i varmtvannstanken. Dersom det fremdeles er misfarget vann etter å ha tappet kaldt vann over noe tid, kontakt Overhalla kommunes vakttelefon for vann og avløp.

Utsett vask av lyst tøy til vannet er klart igjen. Hvis du får farge på klesvasken, hold tøyet vått til vannet er klart og vask på nytt.

Har du ikke blitt varslet?

Varslemeg.no kan du gå inn for å se om du står oppført med riktig telefonnummer og eventuelt legge inn riktig informasjon.

Vannmåler

Hvor finner jeg måleren?

Vannmåleren er vanligvis plassert ved vanninntaket på grunnplanet i huset, ofte i vaskerom, på bad eller kjøkken i nærheten av varmtvannsberederen. Vannmåleren skal være plassert slik at den er lett tilgjengelig for avlesning og tilhørende stengekraner. I eiendommer med flere seksjoner er det ofte et vannskap/fordelerskap hvor stengeventil og vannmåler(e) står.

Hvilke tall skal jeg lese av?

Du skal lese av målerens telleverk. På målere med røde tall i telleverket, skal de røde tallene ikke leses av.

Målernummer på avlesningskortet og måleren stemmer ikke overens - hva gjør jeg?

Ta kontakt med oss på telefon 74 28 00 00 eller send oss e-post.

Vil det lønne seg for meg å installere vannmåler?

Dersom du har et normalt forbruk vil det som regel lønne seg å måle forbruket.

Slik beregner vi grunnlaget på fakturaen

Hvis du ikke har vannmåler, betaler du for vann ut fra størrelsen på boligen din. Dersom du har vannmåler betaler du for vannet du bruker. Har du installert vannmåler og fortsatt mottar faktura beregnet etter areal, må du sjekke med rørlegger at ferdigmelding på installasjonen er sendt til kommunen.

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune

Forskriften ble vedtatt av kommunestyret 19.12.2011
§7 Installasjon og bruk av vannmåler

For installasjon og bruk av vannmåler gjelder følgende:

  • Overhalla kommune er eiere av vannmålerne.
  • Kostnader med installasjon, drift, vedlikehold, flytting og kontroll av vannmåler dekkes av abonnenten.
  • Abonnenten skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning. Fjernes eller skades måleren skal eieren omgående gi beskjed til kommunen.
  • Det er abonnentens ansvar å sørge for at måleren blir avlest på forespørsel fra kommunen.

Her finner du: Skjema for montering, demontering og utskifting av vannmåler

Søknad om tilkobling

Når eiendommer skal tilkople vann og avløp til det offentlige nettet må søknad om tilkopling og utføring av sanitæranlegg oversendes. Kontakt kommunens avdelingsingeniør for vann og avløp for mer informasjon.

Trenger du kart over vann- og avløpsrør?

For ledningskart ta kontakt med Overhalla kommune på e-post.