Slik foregår undervisninga

Undervisninga vil foregå på grunnleggende- og videregående nivå. Det kreves ingen forkunnskaper, men du bør ha interesse for spilling, lagspill og å utvikle dine ferdigheter. Tilbudet gjelder fra 12 til og med 19 år. Undervisninga vil foregå på Ungdomsbasen på Gimle, og vil vare i 90 minutter pr uke, pluss eventuelt noe mer i forbindelse med turneringer eller kamper. Timene gjennomføres etter skoletid en av ukedagene.

Innhold i faget

Gjennom arbeidet med E-Sport, vil ungdommene få mulighet til å utvikle sine evner til samhandling, sine tekniske ferdigheter, samt utvikle seg i et fellesskap og oppleve mestring.

I tillegg vil læreren jobbe med et bevisst forhold til god sittestilling, godt kosthold og fordelen med fysisk trening for å bli en god e-sport-utøver. God oppførsel i chat/kommentarfelt vil også være et viktig tema.

I tilbudet fra høsten 2022, vil følgende spill være aktuelle å melde seg på:

1) Fortnite

2) Counter Strike Global Offensive

3) Andre spill: her er det ikke ett spesifisert spill, men du får mulighet til å prøve et utvalg av spill og vi lager et tilpasset opplegg som passer best for deg. 

Skriv i kommentarfeltet på søknaden hvilket alternativ du ønsker deg. 

For at tilbudet skal komme i gang, forutsettes det at vi får minst 10 påmeldte elever. 

E-Sport sammen med andre!