På bakgrunn av kommunestyrets vedtak og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15 legges eiendomsskattelisten ut til offentlig ettersyn. Listen viser de skattepliktige eiendommene. Det er vedtatt 4 promille for bolig- og fritidseiendommer, og 7 promille for næringseiendommer. Skattelisten ligger tilgjengelig fra 27. februar og i 3 uker fremover.

Velg hvilken liste du ønsker å se:

Om du ønsker å lese papirversjonen, kan du finne den i 1. etg. på administrasjonsbygget og i folkebiblioteket (OBUS).


Ønsker du å klage?
Klage vedrørende fastsatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Frist for å sende eventuell klage er 16.04.18, og klagen sendes skriftlig til:

Overhalla kommune 
Svalivegen 2
7863 Overhalla

eller til postmottak@overhalla.kommune.no


Mer info om eiendomsskatt.