Besiktigelse starter i uke 42/43 og går utover høsten og utføres av firmaet Jeessaa AS.

Det sendes ut brev til alle eiendomsbesittere i kommunen med informasjon og kontaktopplysninger.

Besiktigelse og utskriving av eiendomsskatt på grunnlag av nye takster vil få virkning fra 2019.

Utsendt informasjonsbrev (DOC) (PDF)

Kontaktopplysninger:

Postadresse: Overhalla kommune, Svalivegen 2, 7863 Overhalla

E-post: postmottak@overhalla.kommune.no

Telefon: 41536527/41536525